Evert Ruisch
Integral NLP master life coach

Vergoeding van NLP coaching

“If you pay, you pay attention“

Overweeg je om een coachingstraject in te gaan? Wat goed van je! Deze investering is winstgevend voor je gehele toekomst! In toenemende maten neemt de vergoeding van zorgverzekeraars af.

Toch hoeft dat nog niet te betekenen dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Je kan in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding wanneer je deze stappen volgt.

De inzet van Dianti NLP coaching kan onderdeel zijn van:

  • Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
  • Een re-integratietraject.
  • Counseling.

De kans is groot dat de werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Overleg met je leidinggevende of werkgever in hoeverre het bedrijf mee wil betalen aan een vergoeding.

Ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee.

Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de Belastingdienst.

De vergoeding voor coaching vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen.

Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

Heb je op dit moment een persoonsgebonden budget? Vergoeding voor coaching is (onder bepaalde voorwaarden) vergoed te krijgen via het PGB.

Ben je op dit moment werkeloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen.

Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Vanaf 2014 vallen niet alle psychische klachten onder de vergoedingen. (ten gevolge van relatie-, identiteit en aanpassingsproblemen en burn-out gerelateerde klachten) In 2016 was het GGZ budget 6.61 Miljard waarvan 41% (verspilling) soms (of geheel) niet aan sloot op de zorgvraag. Dus privé (en/of via een instantie) investeren in passende zorg loont. Dianti NLP coaching bied zorg die wel bij je past. Deze onafhankelijke zorg behoort niet tot het basispakket en heeft geen invloed op je eigen risico.

Ik bied als contract vrije NLP coach onafhankelijke coachingstrajecten. Daarnaast is het belangrijk dat je krijgt wat je nu nodig denkt te hebben. Niet slechts wat de zorgverzekeraar wil vergoeden.

Oftewel

Een coachingstraject is een investering die je leven lang mee gaat. Zodra financiële uitgaves aan medicatie, fysieke en mentale zorg omlaag gaan verdien je dat vanzelf terug. De emotionele winst en energie is onbetaalbaar.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om deze te stellen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin