Evert Ruisch
Integral NLP master life coach

Informatief

Privacy statement, Disclaimer website, Intellectuele eigendom, Cookies, Gebruik van de persoonsgegevens.

Privacy statement

Dianti coaching respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en de ontvangers van de nieuwsbrief.
Persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon.
Dianti coaching conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Disclaimer website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Dianti coaching streeft naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Bezoekers van de website van Dianti coaching kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Cookies

Sinds 5 juni 2012 is het volgens EU richtlijnen voor elke website verplicht om websitebezoekers om toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken.

Cookies zijn veilig

Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat cookies je computer en persoonsgegevens niet beschadigen. Ze hebben enkel tot doel om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen.

Waarom maakt deze website gebruik van cookies?

De informatie die door middel van cookies door deze website wordt verzameld, kan worden gebruikt voor:

  1. Functionele doeleinden; er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst zodat deze website weet of je cookies heeft geaccepteerd of geweigerd.
  2. Analytische doeleinden; zodat we het gebruik van de website kunnen analyseren en verbeteren. Er worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics dienst. Dianti coaching gebruikt deze dienst t.b.v. rapportages over het websitegebruik van bezoekers.
  3. Commerciële doeleinden; om bijvoorbeeld bij te houden hoeveel en welke advertenties al zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

Deze website verzamelt géén persoonsgegevens via de cookies.

Instellingen voor cookies

Via de browserinstellingen op je computer kun je alle reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Hoe je dat moet doen waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

Gebruik van de persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld:

  • Administratieve doeleinde, facturatie;
  • Versturen van de nieuwsbrief;
  • Desgewenst relevante informatie;

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu.
Het versturen van de nieuwsbrief zal uitsluitend gebeuren als u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven middels de double opt in van de website. Onderaan iedere mailing kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.